Tobiasz i Sara

Tobiasz i Sara
  • To kurs ewangelizacyjny skierowany do sakramentalnych małżonków. Jest to przede wszystkim czas podjęcia lub odnowienia decyzji o tym, by budować małżeństwo na Jezusie Chrystusie. To czas osobistego spotkania wspólnoty małżeńskiej ze Wspólnotą Boga w Trójcy Jedynego.

Zapraszamy!

9-11 października 2020

Kurs ewangelizacyjny

Tobiasz i Sara

Otwarte zapisy

9-11 października 2020