Formularz – zamiawianie intencji mszalnych online

1. Aby zamówić Mszę św. w kaplicy zakonnej Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Ciechocinku prosimy uzupełnić niniejszy formularz.

Rodzaje Mszy świętych:

 • indywidualne
 • gregoriańskie (30 Mszy św. za zmarłych)
 • nazaretańskie (30 Mszy św.)
 • świętorodzinne (9 Mszy św.)

OPIS RODZAJÓW MSZY ŚWIĘTYCH:

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE

Istnieje możliwość zamawiania Mszy Świętych indywidualnych w różnych intencjach i w czasie wzajemnie uzgodnionym.

MSZE GREGORIAŃSKIE

Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca.

Msze Święte gregoriańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez kapłana.

MSZE NAZARETAŃSKIE

Jest to 30 Mszy Świętych odprawianych za osoby żyjące, za rodziny, o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych, o błogosławieństwo dla rodzin, zwłaszcza dla dzieci lub uzdrowienie ze skutków grzechów osób tworzących rodziny – o dar przebaczenia. W sprawowaniu tych Mszy odwołujemy się do Jezusa Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca, do Pana na okręgu ziemi. Czynimy to za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa, w myśl słów z listu do Hebrajczyków:

"Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze" (Hbr 4,16).

Msze Święte nazaretańskie odprawiamy w najbliższym możliwym do odprawienia przez nas terminie. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy Świętych odprawianych przez kapłana.

MSZA ŚWIĘTORODZINNA

W naszym domu zakonnym w Ciechocinku modlimy się o potrzebne łaski za wstawiennictwem Świętej Rodziny. 9 Mszy Świętych może być odprawiane za żywych i umarłych.


2. Po ustaleniu (drogą emailową) ostatecznego terminu odprawienia Mszy świętej w zamawianej intencji należy ofiarę przelać na następujące konto bankowe:

 • Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny
  Dom Zakonny Ciechocinek
  ul. Stawowa 6, 87-720 Ciechocinek

w Polsce:

 • 46 1500 1780 1217 8005 6776 0000

z zagranicy:

 • SWIFT: WBKPPLPP
 • PL46 1500 1780 1217 8005 6776 0000
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola
Proszę uzupełnić wymagane pola