Logo Misjonarzy Świętej Rodziny

Logo Misjonarzy Świętej Rodziny

Logo Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF) skłania do służby na rzecz zbawienia ludzkości i przygotowania na przyjście Królestwa Bożego:

  • symbol Gwiazdy wskazuje na przyjście Zbawiciela i Jego wcielenie
  • symbol Krzyża jest znakiem mówiącym o zbawieniu opełnionym przez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
  • symbol Koła jest znakiem Globu przypominającym o zaangażowaniu misyjnym poleconym przez Chrystusa w słowach: "Idźie na cały świat"