Kurs "Tobiasz i Sara". Bóg fundamentem sakramentalnego małżeństwa.

  • To kurs ewangelizacyjny skierowany do sakramentalnych małżonków. Jest to przede wszystkim czas podjęcia lub odnowienia decyzji o tym, by budować małżeństwo na Jezusie Chrystusie. To czas osobistego spotkania wspólnoty małżeńskiej ze Wspólnotą Boga w Trójcy Jedynego.

Zapraszamy!

Wydarzenie

Dane zgłaszającego