Rodzinne wakacje z Bogiem

 

Rodzinne Wakacje z Bogiem

Rekolekcje przeznaczone dla całych rodzin. Plan rekolekcji jest tak ułożony, aby rodziny mogły skorzystać z nauk w konkretnym temacie, a także spędzić czas w gronie rodzinnym – każdego dnia będzie tzw. „czas dla rodziny”, którym dysponuje sama rodzina korzystając z atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych Ciechocinka i okolic. W trakcie zajęć dla rodziców dzieci mają zagwarantowaną opiekę i swoje zajęcia.

Rekolekcje prowadzi ks. Tomasz Górecki MSF oraz zaproszeni przez niego goście.

Zapraszamy!

 

Przykładowy program dnia:

810 – Jutrznia
830 – Śniadanie
900 – Posługa
1000 –
 Zajęcia warsztatowe
1115 – 
Kawa
1300 –
 Obiad i czas dla rodziny
1700 –
 Koronka
1715 – 
Msza Święta
1800 –
 Kolacja
1900 – Pogodny wieczór
2030 – Adoracja
2100 – Rozmowy niedokończone…

 

Poszczególne turnusy mają różną długość i tematykę:

 
 

Rodzinne wakacje z Bogiem – „Szanujący rodzice, szanujące dzieci”

Prowokacyjna lektura książki „Szanujący rodzice, szanujące dzieci” wzbudziła chęć przygotowania warsztatów, które mają pomóc rodzicom zamieniać rodzinne konflikty we współdziałanie. Rodzice mają dojrzewać wraz z dzieckiem, ucząc się nawzajem od siebie i zdobywając dzięki temu głębsze zrozumienie świata i relacji między ludźmi.

Wielu rodziców w nurcie behawiorystycznym, myśli ciągle o tym jak zmienić zachowania swoich dzieci. Za to myślenie personalistyczne jeśli mówi o zmianie czyichś zachowań, to przede wszystkim naszych własnych – ponieważ są jedynymi na które mamy wpływ. Piękno tego podejścia do dzieci polega na tym, że jeżeli zmienimy swój sposób postępowania również postępowanie dziecka się zmieni.

Rekolekcje poprowadzi mgr Agnieszka Rynkiewicz i ks. Tomasz Górecki MSF.

Zapraszamy!

 

Rodzinne wakacje z Bogiem – „Dom upragniony”

Czym jest dla mnie dom? Czego w moim domu nie może zabraknąć? Jak możemy budować i rozwijać więzi rodzinne? Jaką rolę w budowaniu relacji mają nasze uczucia i potrzeby? Czy w moim domu mam wolność do bycia sobą, do bycia w relacji? Jak kochać w sposób znaczący dla drugiej osoby? Czy w sobie samym/samej znajduję oparcie i bezpieczne miejsce?

Na te wszystkie pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas warsztatów.

Rekolekcje poprowadzi mgr Aleksandra Kreczmańska i ks. Tomasz Górecki MSF.

Zapraszamy!

 

Rodzinne wakacje z Bogiem – „Dom upragniony cz. 2”

Druga część warsztatów „Dom upragniony” to zaproszenie, żeby jeszcze raz przyjrzeć się mojemu doświadczeniu domu – temu, jak doświadczam siebie, życia i relacji. Czemu jeszcze raz? Bo to jest doświadczenie, które będzie nas wciąż na nowo zaskakiwać swoją głębią. Będziemy pytać o to, co mnie porusza i co jest cenne dla mojego życia, o to jakie jest moje bycie-w-świecie, moje bycie w rodzinie. Będziemy szukać lepszego rozumienia, jak tworzyć dom i relacje. Będziemy słuchać Boga, który daje nam życie i sens, który jest Życiem i Sensem. 

Rekolekcje poprowadzi mgr Aleksandra Kreczmańska i ks. Tomasz Górecki MSF.

Zapraszamy!

 

Rodzinne wakacje z Bogiem – „Porozmawiajmy o wychowaniu…” – Warsztaty

Czy wychowanie było kiedykolwiek łatwe? – Nie, już Sokrates w V w. p.n.e. użalał się: „Nasza młodzież jest przywiązana do luksusów, młodzi ludzie są źle wychowani i szydzą sobie z autorytetów.”… Zupełnie jakbym słyszał dzisiejszych moralizatorów.

Wychowanie jest myślą i sposobem widzenia rzeczy, jest pewną filozofią. Wśród nas, ludzi wierzących, nie ma sprzeczności co do tego do czego wychowujemy i do jakich wartości. W jaki sposób wzbudzić człowieka w człowieku i jak mu towarzyszyć a nie jak go kształtować czy jak nim manipulować. Rzecz polega na doborze środków, strategii i metod, które są skuteczne a jednocześnie nie są sprzeczne z integralną personalistyczną wizją człowieka.

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Górecki MSF.

Zapraszamy!

 

Rodzinne wakacje z Bogiem – „Komunikacja empatyczna w Rodzinie”

Wielu rodziców w nurcie behawiorystycznym, myśli ciągle o tym jak zmienić zachowania swoich dzieci. Za to myślenie personalistyczne jeśli mówi o zmianie czyichś zachowań, to przede wszystkim naszych własnych – ponieważ są jedynymi na które mamy wpływ. Piękno tego podejścia do dzieci polega na tym, że jeżeli zmienimy swój sposób postępowania również postępowanie dziecka się zmieni.

Zapraszamy na warsztaty, których strategią jest porozumienie bez przemocy a więc: nastawienie na obserwację, nazywanie uczuć, uzewnętrznianie potrzeb i poszukiwanie najlepszej z możliwych strategii, która zaspokoi potrzebę – naszą lub drugiego człowieka. W takiej rzeczywistości łatwiej nawiązać bliskie relacje, być w kontakcie z samym sobą i z drugim. Łatwiej prawdziwie usłyszeć samego siebie, swoje dziecko, współmałżonka i otaczających nas ludzi. Dlatego warto skorzystać ze strategii, którą proponuje nam Marshall Rosenberg.

Rekolekcje poprowadzi dr Ela Jurzysta i ks. Tomasz Górecki MSF.

Zapraszamy!

Wydarzenie

Dane zgłaszającego
Dzieci